espa-banner

ΝΕΑ


Όλα τα νέα και οι δραστηριότητες της εταιρείας. Γενικές Συνελεύσεις, συμμετοχές σε εκθέσεις, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε για την εταιρεία Όμιλος Κολιού ΑΒΕΕ

Τα Νέα του Ομίλου Κολιού ΑΒΕΕ

Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 31 Μαΐου 2015
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 07:01

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ ΑΕΒΕ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
3ο ΧΛΜ. ΕΟ ΑΡΤΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΜΑΕ 31099/40/Β/94/002

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 31 Μαΐου 2015
Του Δ.Σ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ ΑΒΕΕ
Στην Άρτα σήμερα την 31 Μαΐου 2015 ώρα 8.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο Άρτας - Ιωαννίνων συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με Θέμα: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Παρόντα μέλη :
1) Κολιός Χρήστος του Ιωάννη, Πρόεδρος
2) Κολιός Γεώργιος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
3) Καραβάτσου Ελένη του Θεμιστοκλή, Μέλος
Θέμα 1ον: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επικυρώθηκε το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ και το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την παρακάτω πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ ΑΕΒΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο 3ο χλμ. Ε.Ο Άρτας - Ιωαννίνων την 30ή Ιουνίου 2015 & ώρα 19.00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.14.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 1.1.14-31.12.14.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Τα μέλη
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στη FRESKON η Όμιλος Κολιού ΑΒΕΕ
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015 12:08

Στο Διεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρούτων & Λαχανικών θα συμμετέχει η εταιρεία Όμιλος Κολιού ΑΒΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί από 23-25 Απριλίου 2015 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η Freskon φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς του κλάδου στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπου εκθέτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να γνωρίσουν ό,τι νεότερο αφορά στα φρέσκα φρούτα, λαχανικά, logistics, μηχανήματα και υλικά συσκευασίας.


Απευθύνεται σε:
• Εισαγωγείς - εξαγωγείς φρούτων, λαχανικών
• Εταιρείες συσκευασίας και διακίνησης φρούτων και λαχανικών
• Εταιρείες μεταφορών και logistics

Περιλαμβάνει:
• Πρόγραμμα φιλοξενίας εμπορικών επισκεπτών από χώρες-στόχους του εξωτερικού.
• Οργανώνει B2B συναντήσεις με εταιρείες από τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
• Οργανώνει ημερίδες, συνέδρια, και παράλληλες εκδηλώσεις.
• Διαθέτει στοχευμένο επικοινωνιακό πρόγραμμα προβολής.

Η Όμιλος Κολιού ΑΒΕΕ θα βρίσκεται στο περίπτερο Νο. 15, stand Νο. 39.

FRESKON:
Ημερομηνία: 23-25 Απριλίου 2015
Διάρκεια: 3 ημέρες (Πέμπτη-Σάββατο)
Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη: 12:00-20:00,
Παρασκευή & Σάββατο: 10:00-20:00

Στο μητρώο εγκεκριμένων εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ ΑΒΕΕ
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013 10:35

Την έγκριση της αίτησης υπαγωγής στο Μητρώο Εγκεκριμένων Εμπόρων της Επιχείρησης ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ ΑΒΕΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ με έδρα στην Άρτα (3ο χλμ. Άρτας - Ιωαννίνων), για τις γραμμές παραγωγής Εσπεριδοειδών και Ακτινιδίων των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο 3ο χλμ. Άρτας - Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 02-12-2013 έως 01-12-2016, αποφάσισε το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο Αριθμός Μητρώου του Εγκεκριμένου Εμπόρου που χορηγείται στην επιχείρηση είναι: GR0003/IV/ART.

Η επιχείρηση δύναται να κάνει χρήση του Αριθμού Μητρώου στη σήμανση της κάθε συσκευασίας κατά τα στάδια της Εξαγωγής/Αποστολής για τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης.

Όμιλος Κολιού Α.Β.Ε.Ε
Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των δικαιωμάτων φύτευσης και διακίνησης της Soreli στην Ελλάδα

Τα δικαιώματα για την αποκλειστική διακίνηση αλλά και φύτευση της ποικιλίας ακτινιδίου Soreli στη χώρα μας απέκτησε πρόσφατα ο Όμιλος Κολιού ΑΕΒΕ, με έδρα την Άρτα.
Η Soreli είναι μία τετραπλοειδής ποικιλία του A. Chinensis, με κίτρινη σάρκα, προϊόν της έρευνας των Dr. Raffaele Testolini και Dr. Guido Ciprianni στο πανεπιστήμιο του Ούντινε της Ιταλίας. H ποικιλία Soreli έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά της την έντονου χρώματος κίτρινη σάρκα, το λαμπερό χάλκινο χρώμα της επιδερμίδας και την πιο γλυκιά γεύση του φρούτου. Οι προοπτικές διεύρυνσης της καλλιέργειάς της στην Ελλάδα είναι μεγάλες, καθώς η ποικιλία Soreli και, γενικά, οι κιτρινόσαρκες ποικιλίες είναι περιζήτητες στις ασιατικές αγορές, με αποτέλεσμα να προσελκύει έντονα το ενδιαφέρον του καταναλωτή.

Tα βασικά χαρακτηριστικά

Ώρες ψύχους: Περίπου 600 ώρες, 300 ώρες λιγότερες από τη Hayward.
Βλαστική περίοδος: Προηγείται κατά μία εβδομάδα ή συμπίπτει με αυτήν της Ηayward, ανάλογα με την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες.
Περίοδος ανθήσεως: Η άνθηση έρχεται κατά μέσο όρο 10 μέρες πριν το Ηayward. Και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση ανάλογα με την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες. Η ανθοφορία έρχεται γύρω στα μέσα Μαΐου.
Μορφολογία καρπών: Οι καρποί είναι σχήματος κανονικού οβάλ, μακρόστενο, το χρώμα της φλούδας είναι γυαλιστερό καφέ, η σάρκα του φρούτου χρώματος έντονου κίτρινου και το βάρος στα 100 γρ. κατά μέσο όρο.
Συγκομιδή και συντήρηση: Η συγκομιδή γίνεται όταν η περιεκτικότητα σε σάκχαρα υπερβαίνει τα 8 Brix, γεγονός που επιτυγχάνεται στο πρώτο μισό του Οκτωβρίου.
Όσον αφορά στη ζήτηση, ο δείκτης προτίμησης για κατανάλωση βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Επίσης, παρουσιάζει έναν εξαιρετικό δείκτη στην αναλογία σακχάρων οξύτητας. Ο καρπός μπορεί να συλλεχθεί μέσα σε μια περίοδο 20-30 ημερών και με περιεχόμενο σε σάκχαρα από 8 έως 12 Βrix.
Η συντηρησιμότητα των φρούτων σε κανονικές συνθήκες διαρκεί από 90 έως 20 ημέρες. Με τη χρησιμοποίηση των ελεγχόμενων συνθηκών, η συντηρησιμότητα αυξάνεται μέχρι τους 6 μήνες ανάλογα με τις συνθήκες και μεθόδους συντήρησης.

Info

Η εταιρία ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε ιδρύθηκε το 1994 ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία της οικογενειακής επιχείρησης ΚΟΛΙΟΣ ΟΕ που ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Κολιό το 1980 ο οποίος ξεκίνησε αρχικά το εμπόριο το 1956 Στην αρχή η εταιρία παρήγαγε και εμπορευόταν φρούτα, κυρίως εσπεριδοειδή, τα οποία πουλούσε χονδρικά στην Ελληνική αγορά.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή , εμπορία και εξαγωγή κυρίως ακτινιδίων αλλά και εσπεριδοειδών .

Η εταιρία εδρεύει στην Άρτα και έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα μεγάλο δίκτυο διεθνών εξαγωγών σε Ευρώπη , Αμερική , Μέση Ανατολή , Κίνα»

Εισαγωγή κάστανου

«Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή κάστανου από την Κίνα»

Εγκατάσταση νέων οπωρώνων

«Το 2014 η εταιρεία προέβη στην εγκατάσταση ιδιόκτητων οπωρώνων περίπου 2000 δένδρων ακτινιδίων Hayward και Soreli»

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

Η εταιρεία Όμιλος Κολιού ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στο Εμπόριο και στην Εξαγωγή Φρούτων.
Εδρεύει στην Άρτα και έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερα μεγάλο δίκτυο διεθνών εξαγωγών
σε Ευρώπη, Αμερική, Μέση Ανατολή, Κίνα.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Shopping Cart
0
Font Resize
Contrast